About

"Sometimes it feels like you have been struck by lightning out of pure beauty. The enchantment of expressiveness and imagination. Something totally different than a well made picture, a different world. That happened to me when Nick showed me his work: the transformation from thin layered multiplex to skin. Made with such warmth and lightness while using the most agressive tools: the gas flame and soldering iron. Linger just a little bit too long at one place and all is lost. The patience of a saint, the ability to concentrate and a burning love, that's what it's all about." - Ruud de Rode,  visual artist

Nick Willems is a 29 years old Dutch artist. Having studied at the ArtEZ University of the Arts and graduated from the private Classical Academy for Fine Arts, he combines these two educations to form and shape his art. Basic craftsman knowledge of both composition and anatomy are the carrier of an expression of feeling and experience.

The combined education and a strongly developed perception lead to tense, figuratively set up art full of expressiveness. It didn't remain unnoticed: almost immediately after graduation (summer 2016) Nick was labeled as young talent at one of the leading galleries in The Hague, gallery De Twee Pauwen. This made him one of the youngest exhibitors to expose in the gallery. Beside that, he is also proudly particpating in a special project in which art is uniquely used: a combination between high quality suits and art. Check out bullishbespoke.com for more information.

Central themes like transience and desolation, but also a sense of wonder have roughly described his oeuvre so far. With his work he tries to inspire, amaze and every now and then move his fellow human beings. Themes in which the boundaries of technique and material are being sought: from the almost tender Skin-work to scorched urban landscapes (edit: these series will be added to the website soon).

Nick Willems works with a special technique, in which big wooden panels serve as canvas and a heated object as brush and paint. In this technique many soft burned layers create a deep stratification rich in contrast and - when necessary - vulnerability. This tension following 'creating beauty' with basic and primitive means like fire, has been an inexhaustible source of inspiration and work ethic up to now.

''Soms overkomt het je dat je als door de bliksem getroffen wordt door zuivere schoonheid. De betovering van zeggingskracht en verbeelding. Iets heel anders dan een knap gemaakte afbeelding, een andere wereld. Dat overkwam mij toen Nick mij zijn werk liet zien: Het omtoveren van dun gelaagd multiplex tot huid. Zo warm en licht gemaakt met de daarvoor meest agressieve gereedschappen: De gasvlam en soldeerbout. Iets te lang op één plek blijven hangen en alles is verloren. Engelen geduld, concentratie en brandende liefde, daar gaat het om.”  Ruud de Rode, beeldend kunstenaar

Nick Willems is een negenentwintig jarige Nederlandse kunstenaar. Gestudeerd te hebben aan zowel de kunstacademie ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, als ook aan de particuliere kunstopleiding Klassieke Academie voor beeldende kunst. Deze combinatie van de twee opleidingen geven de vorming en basis voor zijn kunstwerken. De ambachtelijke basiskennis van zowel compositie tot anatomie vormen de drager voor de uitdrukking van gevoel en ervaringen.

De combinatie van beide scholingen en een sterk ontwikkelde belevingswereld zorgen voor spannende figuratief opgezette werken vol zeggingskracht. Dit bleef niet ongezien: Vrijwel direct na het afstuderen in de zomer van 2016 werd hij bestempeld als jong talent bij een van de toonaangevende kunstgaleries in Den Haag, galerie De Twee Pauwen. Dit heeft hem tot een van de jongste exposanten van de galerie gemaakt. Daarnaast is hij o.a. met trots onderdeel van een speciaal project waarbij kunst op een unieke wijze wordt ingezet: Een combinatie tussen hoogwaardige maatpakken & kunst. Zie voor meer informatie de website bullishbespoke.com.

Thema's als vergankelijkheid en verlatenheid als ook verwondering hebben tot op heden de grote lijnen in zijn oeuvre gevormd.  Met zijn werken probeert hij zijn medemens te inspireren, bewonderen en bij tijden te ontroeren.  Thema's waarbij de grenzen van de techniek en het materiaalgebruik wordt opgezocht: Van de haast tedere Huid-werken tot aan de tot blakerend toe stadsgezichten (Edit: Deze serie zal binnenkort verschijnen op de website).

Nick Willems werkt met een bijzondere techniek, een techniek waarbij grote houten panelen dienen als canvas en een heet voorwerp als penseel & verf. Deze techniek waarbij zeer veel zachte brandlagen op het hout wordt aangebracht zorgt voor een diepe gelaagdheid met veel contrast en wanneer nodig is voor een kwetsbaarheid. Dit spanningsveld tussen het ''creëren van schoonheid'' met basale en primitieve middelen als vuur is tot op heden een onuitputtelijke bron van werklust & inspiratie geweest.